Scholarship มอบทุนการศึกษา

Scholarship

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน CES ร่วมมอบทุนบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้เด็กๆได้มีโอกาสที่ดีกว่า